Triggerpoint therapie

Wat zijn Triggerpoints?
Triggerpoints zijn kleine verkrampingen in spieren die aanvoelen als kleine pijnlijke verhardingen of ‘knoopjes’. Ze ontstaan door ongunstig gebruik van spieren, om wat voor reden dan ook. Hierbij valt te denken aan overbelasting, een ongeluk, maar ook onderbelasting, stress of een slechte voeding. Actieve triggerpoints zorgen vaak voor pijn en andere ongemakken op een andere plek dan waar de verkramping zich bevindt.

Triggerpoint met carpaal tunnel syndroom gelijke pijn
De x is een (actief) TriggerPoint. De blauwe zône = (uitstralings) pijn als gevolg van het TriggerPoint[/caption]

Bekende voorbeelden zijn (spanning)hoofdpijn uit de nek en schouders of RSI/CANS (Complaints of the Arm, Neck and/or Shoulder). Dit verklaart dan ook meteen waarom sommige behandelingen op de pijnplek zelf weinig of slechts tijdelijk effect hebben

Wat kun je er (zelf) aan doen?
Gelukkig komen de symptomen (die door triggerpoints worden veroorzaakt) voor in voorspelbare patronen. Als je weet waar je zoeken moet, zijn triggerpoints gemakkelijk te vinden en uit te schakelen. Het systeem van zelfmassage, dat o.a. in het Handboek Triggerpoint-therapie (zie onderstaand) wordt beschreven, biedt vaak in luttele minuten verlichting.

De meeste problemen kunnen in drie tot tien dagen worden geëlimineerd. Zelfs langdurig chronische klachten kunnen in minder dan anderhalve maand aanzienlijke verbetering te zien geven. Het grote voordeel hiervan is dat u niet van ons afhankelijk bent. U kunt uzelf dagelijks blijven behandelen waardoor triggerpoint veel sneller verdwijnt.

Het vergt enige handigheid om zelf de triggerpoints te vinden. Hierbij kunt u op weg geholpen worden en uitleg krijgen hoe deze pijnpunten te behandelen. Voor moeilijk bereikbare plekken (zoals schouders en rug) zijn er speciale hulpmiddelen beschikbaar, zoals de Thera Cane, een (stuiter)bal in een sok, de vier-poot of massage star (allen bij ons verkrijgbaar). Door de regelmatige massage wordt de doorbloeding gestimuleerd. Afvalstoffen worden afgevoerd en (niet onbelangrijk!) voedingsstoffen aangevoerd. Het herstel van de spier wordt in gang gezet. Zo vermindert u bij uzelf in korte tijd de pijn!

Als naslag is er een Handboek Triggerpoint Therapie beschikbaar wat ook voor consumenten geschikt gemaakt is. Dit boek kunt u afhalen in onze praktijk (svp wel even vooraf contact opnemen).

deze manuele therapie vergt wel 2 belangrijk aspecten…
1) de wil om uzelf regelmatig te masseren c.q. oefening te doen en
2) in geval van twijfel contact met ons opnemen.

Kan het ook sneller?

Jawel, door middel van Dry Needling

Wat is dry needling
Dry needling is een behandeltechniek, waarbij een zeer dunne naald in huid en (actieve) spier knoop gestoken wordt. Deze techniek is uiterst effectief voor behandeling van myofasciale pijn en triggerpoints. Dry needling is gebaseerd op Westerse anatomische en neurofysiologische principes en moet dus niet verward worden met acupunctuur. ”Dry” duidt aan dat er niets geïnjecteerd wordt via de naald, er wordt alleen geprikt in het actieve triggerpoint. De werking van deze techniek is in wetenschappelijk onderzoek aangetoond¹.

Wat voel je tijdens een dry needling behandeling?
De steriele naaldjes die voor dry needling gebruikt worden, zijn heel dun. Het zijn dezelfde naaldjes als bij acupunctuur gebruikt worden. Nadat de therapeut de strakke band en het triggerpoint gelokaliseerd heeft, wordt het naaldje snel door de huid getikt. Dit is nagenoeg pijnloos. Daarna brengt de therapeut het naaldje door de spier naar het triggerpoint toe; dit is een niet pijnlijk, dof gevoel. Als de punt van het naaldje het triggerpoint bereikt, reageert de spier met een Local Twitch Response, dit voelt als een elektrisch schokje. De therapeut beweegt het naaldje op en neer om zoveel mogelijk vezeltjes van het triggerpoint los te maken. Afhankelijk van de spier waarin het punt zich bevindt en het aantal triggerpoints in de spier, kunnen de twitches zeer hevig zijn. Ook kunt u de uitstralende pijn voelen die door het triggerpoint veroorzaakt wordt. Dry needling is dus geen pijnvrije behandelmethode.

Een ander fenomeen dat soms kan optreden tijdens de behandeling is een zogenaamde vegetatieve reactie: men wordt ineens zweterig of rillerig, misselijk of wat zweverig in het hoofd. Deze reactie is, hoewel onplezierig, van voorbijgaande aard. Omdat er een vegetatieve reactie kan optreden, zal er altijd in liggende houding behandeld worden.

Waar moet u op letten
Er kunnen bij dry needling soms kleine bloedinkjes optreden. Dit is op zich ongevaarlijk omdat het gaatje zo klein is dat het bloed vrijwel direct weer stolt. Als u bloedverdunners gebruikt is het wel belangrijk dat u dit aan uw therapeut doorgeeft aangezien hierdoor de bloedstolling trager kan werken .

Wat voel je na een dry needling behandeling?
Na de behandeling kan de spier flink gevoelig, stijf of beurs (“blauwe plek”) aanvoelen. De eerste uren is dit het meest, ook is aanspannen van de net behandelde spieren dan pijnlijk. Vandaar ook het advies om de 1e twee dagen na de behandeling een warmte behandeling (kruik o.i.d.) toe te passen van 3 x daags 15 minuten. Na de 1e nachtrust voelt het al een stuk beter maar nog wel beurs. De napijn neemt geleidelijk af en kan tussen de 1 en 5 dagen duren. Daarna treedt een merkbare verbetering op, met name de eerder ervaren uitstralende pijnklachten nemen (aanzienlijk) af. De beweeglijkheid neemt juist toe, doordat de spier meer ontspannen is. Ook kan men verbetering ervaren in kracht en coördinatie. Andere effecten die regelmatig genoemd worden zijn een toename van de eigen energie en een gevoel van algehele ontspanning.

En hoe nu verder?

Sowieso lekker blijven bewegen!
Na de herstel periode kan er weer een geleidelijke opbouw aan inspanning plaatsvinden en in onderling overleg gaat dat d.m.v. gerichte oefeningen om de spier(en) sterker te maken en lang te houden (milde rek advies) of bij complexere situatie door een verwijzing naar een medische sportbegeleiding. Tevens attendeer ik op de werking van voeding (zuur/base balans) en de invloed van voedingsstoffen op de spieren.

Uitspraken “Vereniging tegen de Kwakzalverij” zijn ongefundeerd:

In Nederland is onlangs een TV uitzending geweest waarin de zgn. “vereniging tegen de kwakzalverij” een ongefundeerde uitspraak deed over deze vorm van therapie. Kennelijk mag dit in Nederland ongestraft uitgekraamd worden.
Welnu, het was misschien ‘slimmer’ geweest als deze zgn. ‘vereniging’ zich had verdiept in de materie en op z’n minst de moeite had genomen om de enorme lijst aan evidence based onderzoeken/publicaties door te lezen. Ik heb deze vereniging geen onderzoek zien publiceren waarin het tegendeel of de door hun beweerde spierschade wordt aangetoond. Kortom ‘ongefundeerd’.

Maar wie den bal kaatst kan hem terug verwachten, dus naast de lijst van 13 pagina’s met verwijzigingen naar publicaties uit het boek (¹)”Trigger Points Praktisch (werkboek myofasciale therapie) van Trigger VZW in België, zijn er ook op internet meer dan genoeg publicaties te vinden die de werking van deze methode aantonen. En dat nog even geheel los van de successen die hiermee binnen mijn eigen praktijk behaald worden. Dus sta ik mijzelf toe om als tegen reactie te vinden dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij een hoog en ongefundeerd ‘blaat’ gehalte heeft en zonder degelijk tegen onderzoek al conclusies trekt.
Deze vorm van therapie is niet voor niets enorm in opkomst en de opleiding is ook niet zomaar door de SNRO geaccrediteerd.
Daarnaast zien wij steeds meer fysiotherapeuten deze opleiding volgen, mede vanwege de grote effectiviteit hiervan.

Het is overigens wel van groot belang dat de cliënten die Dry Needling willen ondergaan vooraf goed controleren of de behandelaar een gedegen opleiding hiertoe heeft gevolgd. Dan bedoel ik niet een workshop van een ‘x’ aantal weekenden.
Ter illustratie; de opleiding van Prevenzis vergt eerst een hbo medische basiskennis en de module triggerpoint specialist (manuele behandeling triggerpoint) alvorens er met Dry Needling mag worden begonnen. Al met al ben je dan zo’n 3 a 4 jaar verder of minimaal 2 school seizoenen (als hbo medische basiskennis al aanwezig is). Ook voor reeds gediplomeerde fysiotherapeuten wordt de opleiding door o.a. Prevenzis en Trigger.be (België) aangeboden en ook dan is er minimaal een schoolseizoen nodig om het prikken en alle risico’s veilig te leren. Overigens leert men in de basis alleen de ‘veilige’ prikken en kan men pas na een jaar praktijk voering een advanced training volgen om de iets risico vollere spieren te leren aanprikken.

Kortom verdiep u in de opleidingstijd van de behandelaar en als er sprake is van een myofasciale aandoening als gevolg van een actieve triggerpoint, zult u versteld staan van het snelle resultaat. Een goede behandelaar gaat overigens ook samen met u op zoek naar de oorzaak van de triggerpoint(s) en geeft adviezen (bijvoorbeeld begeleide sport fysio) om de behandelde spier na herstel weer sterker te maken.

Kan het ook zonder naalden?

Jawel, door middel van de nieuwe en baanbrekende
E.M. Zenuw Blokkade Methode©!


Wat is de E.M. Zenuw Blokkade Methode© ?

Deze Methode maakt gebruik van een manuele blokkade van de specifiek zenuw die bij de aangedane spier behoort.
Door een tijdelijke (30sec) speciale blokkade techniek toe te passen kan de betreffende spierknoop worden gedeactiveerd.
Daarnaast zijn er nog een aantal manuele handgrepen die hetzelfde kunnen bewerkstelligen.
Deze nieuwe manier van werken is nog niet bij veel therapeuten bekend en ben ik verder aan het ontwikkelen,
ook in combinatie met Dry Needling, waardoor ook daarbij de pijn als aanzienlijk minder wordt ervaren.
Er worden soms ook hele dure dag sessies op dit gebied aangeboden maar wij houden het graag betaalbaar voor iedereen.
Uiteraard wordt ook hierbij de nodige coaching en voedingsadviezen bij gegeven.